Tìm kiếm
Nitơ lỏngnito trong một trạng thái lỏng ở nhiệt độ rất thấp. Nó được sản xuất công nghiệp bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Nitơ lỏng là một chất lỏng trong suốt không màu trọng lượng riêng ...
31 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa nitơ lỏng YDS-50B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều ...
10 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG TRÊN TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa(vỏ chai) nitơ lỏng YDS-35B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian ...
10 Tháng 8 2013
 CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) nitơ lỏng YDS-30B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ ...
10 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG TRÊN TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) nitơ lỏng YDS-26B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với ...
10 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG TRÊN TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) nitơ lỏng YDS-20B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với ...
10 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) nitơ lỏng YDS-16B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời ...
10 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa nitơ lỏng YDS-15B (Vỏ chai nitơ lỏng YDS-15B) Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ ...
10 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 13 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 13) Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường ...
07 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 10-80 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 10-80) Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường ...
07 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 10-50 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 10-50) Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc ...
07 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) Nitơ lỏng YDS 6-50 Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc biệt cho vận chuyển ...
07 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) Nitơ lỏng YDS 5-200 Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc biệt ...
07 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) Nitơ lỏng YDS 3-50 Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc biệt cho vận ...
07 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình (vỏ chai) Nitơ lỏng YDS 2-30 là loại bình chứa nitơ lỏng có dung tích 2 lít Chi tiết sản phẩm : Là kiểu ...
07 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI. Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 1-30 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 1-30) Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết ...
07 Tháng 8 2013

Hotline Vạn Tấn Phát

Khí trộn

Thống kê truy cập

569507
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
294
1016
4900
569507
Số lần đọc bài viết:
451528
Đang Online:
0 thành viên
72 khách
Go to top