Tìm kiếm
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) nitơ lỏng YDS-16B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời ...
10 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa nitơ lỏng YDS-15B (Vỏ chai nitơ lỏng YDS-15B) Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ ...
10 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 13 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 13) Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường ...
07 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 10-80 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 10-80) Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường ...
07 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 10-50 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 10-50) Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc ...
07 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) Nitơ lỏng YDS 6-50 Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc biệt cho vận chuyển ...
07 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) Nitơ lỏng YDS 3-50 Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc biệt cho vận ...
07 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI. Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 1-30 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 1-30) Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết ...
07 Tháng 8 2013

Hotline Vạn Tấn Phát

Khí trộn

Thống kê truy cập

689967
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
247
2666
2242
689967
Số lần đọc bài viết:
511102
Đang Online:
0 thành viên
61 khách
Go to top