Tìm kiếm
... lưu trữ và vận chuyển, ví dụ trong bình chân không. Ở đây, nhiệt độ rất thấp được duy trì thường xuyên tại -196 °C nên làm chậm sự sôi của chất lỏng, dẫn đến sự chuyển hóa của khí nitơ. Tùy thuộc vào kích ...
31 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa nitơ lỏng YDS-50B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều ...
10 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG TRÊN TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa(vỏ chai) nitơ lỏng YDS-35B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian ...
10 Tháng 8 2013
 CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) nitơ lỏng YDS-30B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ ...
10 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG TRÊN TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) nitơ lỏng YDS-26B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với ...
10 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG TRÊN TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) nitơ lỏng YDS-20B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với ...
10 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) nitơ lỏng YDS-16B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời ...
10 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa nitơ lỏng YDS-15B (Vỏ chai nitơ lỏng YDS-15B) Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ ...
10 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 13 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 13) Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường ...
07 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 10-80 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 10-80) Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường ...
07 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 10-50 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 10-50) Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc ...
07 Tháng 8 2013
CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) Nitơ lỏng YDS 6-50 Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc biệt cho vận chuyển ...
07 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) Nitơ lỏng YDS 5-200 Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc biệt ...
07 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình chứa (vỏ chai) Nitơ lỏng YDS 3-50 Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc biệt cho vận ...
07 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Tên sản phẩm: Bình (vỏ chai) Nitơ lỏng YDS 2-30 là loại bình chứa nitơ lỏng có dung tích 2 lít Chi tiết sản phẩm : Là kiểu ...
07 Tháng 8 2013
CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI. Tên sản phẩm: Bình Nitơ lỏng YDS 1-30 (Vỏ chai Nitơ lỏng YDS 1-30) Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết ...
07 Tháng 8 2013

Hotline Vạn Tấn Phát

Khí trộn

Thống kê truy cập

770787
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
39
1195
39
770787
Số lần đọc bài viết:
546299
Đang Online:
0 thành viên
23 khách